Bert en Margriet
Bert en Margriet / Een kijkje in ons leven
Het leven van Bert en Margriet staat boordevol verhalen en getuigenissen. Laat u inspireren en lees alle getuigenissen.
0512 785 155
J.G. van Blomstraat 3, Drachten

Joel Osteen | You Are Anointed

Joel Osteen spreekt over de zalving van God die elke moeilijkheid kan overkomen. Je hoeft niet door te gaan met je leven en alles op je eigen manier doen. Dat..

Jesus at the center of it all

?rel=0&showinfo=0&modestbranding=1&hd=1&autohide=1&color=white" frameborder="0" allowfullscreen>

Jesus at the center of it all gespeeld door Geonne Wijer en Bert Marinus in de VBG Bethel te Drachten.

Leven door de Geest

Omdat ik er altijd heel erg tegen mensen op kon zien die de gaven van profetie bezaten liet God mij in mijn stille tijd het volgende zien. Ik dacht altijd dat het zien van dingen in de Geest, het ontvangen van een woord etc. was bestemd voor mensen met een speciale gave. Maar ik God liet mij zien dat wij als mensen lichaam ziel en geest zijn. Zo kunnen wij met onze lichamen auto’s zien, bloemen ruiken, een vogel zien vliegen en mensen zien lopen. Maar daarnaast zijn wij ook Geest. Wij zijn als mensen in staat dingen in de Geest op te pikken. (meer…)

Op zieken zullen zij de handen leggen

Ik begon steeds meer van God te begrijpen en zijn Heilige Geest van dichterbij te ervaren. Bijbelteksten begonnen ineens te spreken en ik snapte steeds meer van de Bijbel. Vooral op het gebied van de Heilige Geest gingen mij de ogen open. Ik vond in Marcus 16 een bijzondere opdracht en belofte namelijk:

‘Gaat heen in de hele wereld en predikt het evangelie aan de hele schepping. ( … ) Hen nu die geloven, zullen deze tekenen volgen: in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, ( … ) op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen beter worden.’ (meer…)